កូត បានផុតកំណត់

អ្នកប្រើថ្មី រីករាយនឹងការប្រើប្រាស់ Grab ចំនួន 4 ដងដំបូង និងបញ្ចុះតំលៃ 16,000 រៀល

កក់ Grab ឥលូវនេះដើម្បី រីករាយនឹងការប្រើប្រាស់ និងបញ្ចុះតំលៃ 16,000 រៀល ចំនួន 4 ដងដំបូង

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញពី $100 ឡើងទៅ

ទិញតាមអ៊ិនធឺរណែត សំរាប់ម៉ូតថ្មីៗបំផុតរបស់ Charles & Keith ហើយរីករាយជាមួយ ការដឹកជញ្ជូន ដោយឥតគិតថ្លៃ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វែងរកសកម្មភាពពេញនិយមនៅ សៀមរាប

រកមើលបទពិសោធន៍ល្អបំផុត និងដំណើរកំសាន្តនៅ ខេត្តសៀមរាប។ តម្លៃចាប់យ៉ាងទាបរហូតដល់ ២ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់