កូត បានផុតកំណត់

ជិះជាមួយ Grab ទៅ ឬ មកពី ផាកកាហ្វេ និង រីករាយ 50% បញ្ចុះតំលៃ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (អតិបរមា 8000 រៀល) ពី / ទៅគ្រប់សាខាហាង ផាក កាហ្វេ ចំនួន 10 នៅរាជធានី ភ្នំពេញ និងនៅ អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះហើយទទួលបាន 15% សំរាប់ការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបាន 15% នៃការបញ្ជាទិញដំបូងរបស់អ្នក។ ក្លាយជាសមាជិកដើម្បីទិញទំនិញថ្មីបំផុតរបស់យើង, ទទួលប្រូម៉ូសិនពិសេស និងច្រើនទៀត!

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់