ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

AirAsia បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 70%

កក់ សំបុត្រ យន្តហោះ AirAsia ឥឡូវនេះនៅពេលអ្នកទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% ។ ប្រូម៉ូសិនពិសេសសំរាប់ថ្ងៃ Black Friday ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។