កូត បានផុតកំណត់

3000 រៀលទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលតិចជាង 4 គីឡូម៉ែត្រ

រីករាយជាមួយនឹងការជិះ Grab ចំនួន 5 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានតម្លៃតែ 3.000 រៀលប៉ុណ្ណោះ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលតិចជាង 4គីឡូម៉ែត្រ រាប់ពីកន្លែងឡើងជិះ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារនៅហុងកុង និងសន្សំរហូតដល់ទៅ 60%

ទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុង និងបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទំនើប។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់