កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃ 30% សំរាប់គ្រប់ រថយន្តក្រុង ទាំងអស់នៅកម្ពុជា

EasyBook ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ ភាពស្រួល ថែមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើគ្រប់ ឡានក្រុង ទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ។ ដូច្នេះកក់ សំបុត្រ របស់អ្នកឥឡូវនេះ ហើយចាប់ផ្តើមរៀបវ៉ាលី ធ្វើដំណើរ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This offer is not applicable in conjunction with any other promotions or discount codes at Easybook.com. This offer is applicable for bus routes within Cambodia. This offer is valid until 31st December 2018. This offer is valid for bus trips departing from now until 31st January 2019. The promo code must be entered upon checkout, discount of the booking price excludes all applicable taxes and charges. No cancellation or refund is allowed upon booking. Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់