កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% លើសំបុត្ររថយន្តក្រុង

EasyBook ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើគ្រប់សំបុត្រឡានក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្តូរយកការផ្តល់ជូននេះដោយប្រើកូដបញ្ចុះតំលៃ។ កក់ឥឡូវនេះព្រោះការផ្តល់ជូនមានពេលកំណត់!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This offer is not applicable in conjunction with any other promotions or discount codes at Easybook.com. This offer is applicable for bus routes within Cambodia. This offer is valid until 31st Marc 2019. This offer is valid for bus trips departing from now until 30th April 2019. The promo code must be entered upon checkout, discount of the booking price excludes all applicable taxes and charges. No cancellation or refund is allowed upon booking. Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ដើម្បីសំរេចសុបិន្តធំបន្ទាប់របស់អ្នក

រកប្រាក់តាមរយះ Airbnb ។ ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចរកចំណូលបានជាង 500 ដុល្លារក្នុង 1 ខែ! គ្មានបញ្ហាមិនថាផ្ទះ ឬ បន្ទប់ ដែលអ្នកត្រូវចែករំលែកទេ Airbnb ធ្វើឱ្យវាមានភាពសាមញ្ញ និងសុវត្ថិភាពដើម្បីរកប្រាក់។ ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះ និងចាប់ផ្តើមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ!

 

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់