បញ្ចុះតំលៃ 30% លើការទិញសំបុត្រ

អបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកជាមួយ Camboticket និង WingPay ដោយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ។ កក់សំបុត្ររបស់អ្នកនៅលើ Camboticket ហើយបង់ប្រាក់ជាមួយ WingPay ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នេះ!