ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

20% បញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗលើសំបុត្រឡានក្រុង និងកាណូត

គ្រាន់តែកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង ឬ កាណូតលើកម្មវិធីទូរស័ព្ធ Camboticket ហើយទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីបង់ប្រាក់ណាមួយដែលមាននៅលើ Camboticket ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% នេះ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period: 9th August until 24th August,​ 2020.​ The​ promo​ service​ is​ valid​ for​ travelling​ from​ 13th August to 24th August,​ 2020. Discount available only using Camboticket App. Discount​ available​ for​ booking​ bus or ferry with​ Camboticket​ using​ any option for payment(COD excluded). The​ promotion​ is​ applicable​ for bus & ferry​ only​ (private taxi and​ Experiences​ are​ excluded). The​ promotion​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promo​ options​ offered​ by​ Camboticket​. Discount can be used more than 1 time per person In​ case​ of​ dispute,​ the​ decision​ of​ Camboticket​ shall​ be​ final. Discount is valid up to $10 per person.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។