ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ 12000 រៀលពី / ទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង

រីករាយនឹងការ​ ធ្វើដំណើរ ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ 12,000 រៀលពី / ទៅ ស្ថានីយ៍ រថភ្លើង រាជធានី ភ្នំពេញ ដោយប្រើលេខកូដនេះ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។