ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសិង្ហបុរី

បង់ប្រាក់ជាមួយកាត ABA និងទទួលបាន 8% បន្ថែមទៀត សម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា និង សិង្ហបុរី

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារនៅហុងកុង និងសន្សំរហូតដល់ទៅ 60%

ទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុង និងបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទំនើប។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់