ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 40% លើសំបុត្រយន្តហោះ ទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួ ម៉ានីល និង ច្រើនទៀត

ហេតុផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ របស់អ្នកសម្រាប់ការសម្រាកលំហែរកាយ។ ថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពី សៀមរាប និង ភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមពី 60 ដុល្លារ។ កក់ឥឡូវនេះហើយហោះទៅទិសដៅ ក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចុះតំលៃ 18 ដុល្លារសំរាប់សណ្ឋាគារមានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ

ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 18 ដុល្លារ លើកាតឥណទានរបស់អ្នកក្រោយពីការស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ មានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់