កូត បានផុតកំណត់

ធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាព ហើយទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 50%

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃពាក់កណ្តាលរហូតដល់ 4,000 រៀល មិនថាអ្នកនៅ ភ្នំពេញ ឬ​ សៀមរាប ។ កក់ឥឡូវនេះជាមួយ Grab TukTuk ឬ Grab​ Remorque ហើយទទួលបាន ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព!

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត

កូដប្រូម៉ូសិនផ្តាច់មុខ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20%

កក់នៅលើអ៊ិនធឺណែត ហើយប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសំបុត្រ 1ម៉ោង និងស្រោមជើង នៅសួន ហ្វ្លាយ រាជធានីភ្នំពេញដែលជាឧទ្យាន ត្រាំប៉ូលីននៅកម្ពុជា។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
20% off on 1 hour tickets and socks only when booked online. Food & Beverage, Full Day Passes, Function Room Rental and Memberships are not valid with this discount.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ