អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស ផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ

សន្សំបាន 10%

សមាជិក Trip.com អាចរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅពេលដែលអ្នកកក់ការធ្វើដំណើរបន្ទាប់របស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺរណែត។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត ផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ

រីករាយ 50% ជាមួយការធ្វើដំណើរ រហូតដល់ 10,000 រៀល

Grab បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយ។ ទទួលបាន 50% ពេលជិះ Grab របស់អ្នកតែថ្ងៃនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សកម្មភាពឡូយៗនៅទីក្រុងបាងកកតម្លៃចាប់ពី $4

ដើរលេងអោយឡូយកប់នៅទីក្រុងបាងកក និងស្វែងយល់អំពីសម្រស់ និងសកម្មភាពនៅទីក្រុងនេះចាប់ផ្តើមត្រឹមតែ 4ដុល្លារ។ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងកក់សកម្មភាពកម្សាន្តណាមួយ!