ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃ 15%

សន្សំបានរហូតដល់ 15% លើថ្លៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅពេញនិយមទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី និងធនាគារអេប៊ីអេ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ គ្រាន់តែកក់ជើងហោះហើររបស់អ្នក ដោយប្រើប័ណ្ណធនាគារ អេប៊ីអេ នៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់សន្សំយ៉ាងច្រើន នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ទាប់ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់អាជីវកម្ម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
The​ promotion​ is​ valid​ only​ for​ tickets​ bought​ from this Promotion link. The​ promotion​ is​ applicable​ for​ both​ new​ and​ existing​ ABA​ Mastercard​ and​ Visa​ cardholders​ (both​ physical​ and​ virtual​ cards​ are​ applied).​ The​ promotion​ is​ valid​ only​ for​ departing​ from​ Phnom​ Penh​ International​ Airport​ to​ all​ destinations​ where​ Malaysia​ Airlines​ is​ operating. The​ discount​ does​ not​ include​ airport​ taxes,​ fees​ and​ other​ charges. The​ discount​ is​ applicable​ for​ both​ Business​ Class​ and​ Economy​ Class​ airfares,​ but​ subject​ to​ available​ seat,​ cabin​ class​ and​ flight​ schedule. In​ addition​ to​ 15%​ discount​ on​ the​ base​ fare,​ one​ user​ who​ buys​ the​ most​ tickets​ during​ the​ promo​ period​ will​ win​ two​ return​ flight​ tickets​ from​ Phnom​ Penh​ to​ Kuala​ Lumpur.​ The​ winner​ will​ be​ announced​ on​ November​ 07,​ 2019. The​ promotion​ cannot​ be​ transferred​ or​ exchanged​ for​ cash​ or​ other​ products. ABA​ Bank​ reserves​ the​ rights​ at​ its​ discretion​ to​ terminate​ this​ program​ or​ vary,​ delete​ or​ add​ to​ any​ of​ these​ terms​ and​ conditions​ without​ prior​ notice.​ The​ decision​ of​ ABA​ Bank​ and​ Malaysia​ Airlines​ on​ all​ matters​ related​ to​ this​ program​ is​ final​ and​ no​ correspondence​ will​ be​ entertained.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារនៅហុងកុង និងសន្សំរហូតដល់ទៅ 60%

ទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុង និងបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទំនើប។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់