អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស ផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ

តម្លៃសំបុត្រតាមអ៊ិនធឺរណែត – ទៅអឺរ៉ុបនិងផ្សេងទៀតពីចាប់ពី $709

ការផ្តល់ជូនមានកំណត់! សូមរីករាយជាមួយតម្លៃតាមអ៊ីនធឺរណែតផ្តាច់មុខគេ សម្រាប់គោលដៅដែលបានជ្រើសរើសនៅ អឺរ៉ុប អាមេរិក និងប្រទេសជាច្រើនទៀត។ សូមរីករាយជាមួយតម្លៃពិសេស បូកបញ្ចូលទាំងអស់ចាប់ពីតម្លៃ 709 ដុល្លារសម្រាប់កៅអីថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនិង 1,898 ដុល្លារ សម្រាប់កៅអីថ្នាក់អាជីវកម្ម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 28 January to 04 February 2020. Travel Period – 28 January to 10 December 2020. Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class: "W/O/T/Q" for Economy, "I/R" for Business. For flights where Business Class is not operated, "A" for First Class is applicable. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ទិញផ្កាតាមអនឡាញ – ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅភ្នំពេញ

ទទួលបានការដឹកជញ្ចូនផ្ដា ដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅ Colorflowers ថ្ងៃនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស ផុតកំណត់នៅថ្ងៃស្អែក

សម្រាប់តែសមាជិក SmartVIP – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 12%

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways និងក្រុមហ៊ុន Smart បានផ្តល់ជូនសមាជិក SmartVIP នូវការបញ្ចុះតម្លៃ 12% លើតំលៃសំបុត្រយន្តហោះថ្នាក់អេកូណូមិក និងថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជើងហោះហើរ Qatar Airways ដែលចាប់ផ្តើមពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់គោលដៅហោះហើរ Qatar Airways នៅទ្វីបអឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង និងជាច្រើនទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking Period: 02 Jul 2019 until 31 Mar 2020. Travel Period: 02 Jul 2019 until 31 Mar 2020. Offers are valid on flights commencing from Phnon Penh to the following Qatar Airways' destinations: Europe - Paris, London (LHR&LGW), Frankfurt, Amsterdam, Zurich, Geneva, Moscow, St. Petersburg, Brussels, Rome, Milan, Venice, Vienna, Frankfurt, Berlin, Munich, Barcelona, Madrid, Lisbon, Istanbul (IST&SAW), Athens, Helsinki, Oslo, Stockholm, Copenhagen, Manchester, Ediburgh, Birmingham, Sofia, Warsaw, Prague, Budapest, Larnaca. North America - New York, Boston, Chicago, Washington D.C., Dallas, Houston, Montreal. Africa - Lagos, Nairobi, Kilimanjaro, Entebbe, Johannesburg, Cape Town, Kigali. Middle East - Beirut. Offer is valid for online booking through www.qatarairways.com only. 12% discount applies to base fare only of regular fare for Business Class and Economy Class (excluding flexi fare classes) 10% discount applies to base fare only of promo fare for Business and Economy Class (excluding R & W booking class) Discount does not apply to taxes and all other surcharges. Discount does not apply to global & regional promotions and online-exclusive sales. Offers are valid for round-trip ticket only Fares displayed in the booking engine include applicable discounted fares, taxes and surcharges. Seats are limited and subject to availability. Fares are subject to change without prior notice. Only unique promo code issued to SmartVIP members can be used for this offer. Please refer to the fare rules at the time of booking for change, cancellation and no-show conditions and fees. Change fees are applicable on top of any fare differences. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply on the entire itinerary. Standard minimum and maximum stays apply Blackout dates and weekend surcharge may apply. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Specific fare rules apply. Please review all terms and conditions at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់