កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបាន 10% ដោយប្រើកូដ Colorflower ផ្តាច់មុខរបស់យើង

ទទួលបានបាច់ផ្កាកុលាប ទូលីប ឬផ្កាមួយណាដែលព្រះនាងពេញចិត្ត។ សន្សំបាន 10% លើវិក្កយបត្រសរុបរបស់អ្នក ដោយប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ Colorflowers នេះ។ ប្រញាប់ឡើងហើយទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសនេះភ្លាមៗ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សន្សំបាន 70% លើម៉ូតសំលៀកបំពាក់

Pomelo Fashion គឺជាកន្លែង ដែលអ្នកគអាចស្វែងរក សម្លៀកបំពាក់ ស្អាតបំផុត និង ទាន់សម័យបំផុត។ ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញលើសពី $50 ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់