កូត បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយការហោះហើរក្នុងស្រុក ហើយទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃចំនួន 30%

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក សម្រាប់អតិថិជនដំបូងចំនួន 200នាក់ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ! ប្រើកូដនេះដើម្បីប្តូរការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នក។ សូមរីករាយជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អ្នក និងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period: from 11 – 14 April 2019. Travel Period: from 11 April until 31 December 2019. Apply to all domestic routes operated by Cambodia Angkor Air (Phnom Penh - Siem Reap v.v, Siem Reap – Sihanoukville v.v). Promotion code must be CAPITALISED. Discount applied on net fare only (excluded A,F,V,U,P classes). Apply for the first 200 customers only.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចុះតំលៃ 18 ដុល្លារសំរាប់សណ្ឋាគារមានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ

ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 18 ដុល្លារ លើកាតឥណទានរបស់អ្នកក្រោយពីការស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ មានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់