បញ្ចុះរហូតដល់ 30% លើ Charles & Keith

Charles & Keith បានប្រមូលផ្តុំម៉ូតជាច្រើន តាមអ៊ិនធឺរណែតហើយ អ្នកអាចបញ្ចាទិញយកមកផ្ទះ របស់អ្នកនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ។ សូមរីករាយជាមួយកិច្ចផ្តល់ជូនពិសេសផ្តាច់មុខ ពីជួរដ៏ធំទូលាយ នៃ ស្បែកជើង កាបូប និង គ្រឿងសម្ភារៈ ដែលមានលក្ខណៈពិសេស និង សំលៀកបំពាក់ ខុសៗគ្នា។