ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃដល់ 7% លើការកក់ សណ្ឋាគារ មិនថាអ្នកចង់ទៅណា

សន្សំបាន 7% លើការកក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នក។ ប្រើកាត ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន ដើម្បីទទួលបាន ការបញ្ចុះតម្លៃ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Save extra 7% off for AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC.’s Gold cards. Save extra 5% off for AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC.’s Violet cards. Booking period: Now – 31 October 2018 Stay period: Now – 31 January 2019. Refer to Agoda's website for full T&Cs.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារនៅហុងកុង និងសន្សំរហូតដល់ទៅ 60%

ទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុង និងបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទំនើប។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់