កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើការជិះ Grab ទៅ / ពី មន្ទីរពេទ្យ រំចង់

បញ្ចូលកូដនេះ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឺម 8,000 រៀល) សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ 3 ដង ទៅ រឺ មកពី ពេទ្យធ្មេញ រំចង់។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះហើយទទួលបាន 15% សំរាប់ការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបាន 15% នៃការបញ្ជាទិញដំបូងរបស់អ្នក។ ក្លាយជាសមាជិកដើម្បីទិញទំនិញថ្មីបំផុតរបស់យើង, ទទួលប្រូម៉ូសិនពិសេស និងច្រើនទៀត!

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញពី $100 ឡើងទៅ

ទិញតាមអ៊ិនធឺរណែត សំរាប់ម៉ូតថ្មីៗបំផុតរបស់ Charles & Keith ហើយរីករាយជាមួយ ការដឹកជញ្ជូន ដោយឥតគិតថ្លៃ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។