ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើ សណ្ឋាគារ នៅទូទាំងពិភពលោក រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ

សូមរីករាយជាមួយការ បញ្ចុះតម្លៃ 10% ជាមួយកាត AEON របស់អ្នក រៀងរាល់ការកក់ សណ្ឋាគារ នៅថ្ងៃពុធ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Special Offer: Discount 10% hotels world wide every Wednesday. Discount 5%-7% for other days. The promotion is applicable to all AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC cards. Promotion period: 01 Jun 2018 – 31 July 2018. Booking period: 01 Jun 2018 – 31 July 2018. Stay period: 01 Jun 2018 – 31 Oct 2018. For full T&Cs refer Agoda's website.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញពី $100 ឡើងទៅ

ទិញតាមអ៊ិនធឺរណែត សំរាប់ម៉ូតថ្មីៗបំផុតរបស់ Charles & Keith ហើយរីករាយជាមួយ ការដឹកជញ្ជូន ដោយឥតគិតថ្លៃ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។