បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងកាណូត

ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះ អ្នកគ្រាន់តែកក់សំបុត្រ​ ឡានក្រុង ឬ កាណូត លើគេហទំព័រ CamboTicket ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ហើយទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ វីង ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50%!