ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 6% លើការកក់សណ្ឋាគារជាមួយកាត ABA

កក់ សណ្ឋាគារ អូតែល ផ្ទះសំណាក់ របស់អ្នកជាមួយកាត ABA Bank ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Applicable to all ABA international card holders. + Booking period: 10.04 – 31.07.2019. + Stay validity: 10.04 – 31.12.How to get Discounts on Agoda App: Click the button “Get Promo on App” (or scan QR code) at the dedicated URL www.agoda.com/ababank Agoda App will automatically open on your mobile devices. Find and select the eligible hotels & room types (hotel with “Eligible Promo” tag) and go to the payment process Enter 16 digits of eligible ABA Bank cards to complete the Payment. Discount to be shown on “Payment Details” (if not, please log out & re-click on the dedicated URL www.agoda.com/ababank) General Terms & Conditions: The Promotion is applicable to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URL: www.agoda.com/ababank The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges). The Promotion is non-transferable and non-cumulative and cannot be used in conjunction with any other discount, promotions, discounted items and fixed price items (unless specified). The Promotion cannot be exchanged for cash or other products. The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Agoda and ABA Bank. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final. ABA Bank and/or Agoda can change the terms of conditions at any point of time. Offers are applicable to selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Discount will show on the booking summary at the “Your Payment Details” step once the cardholder has input ABA Bank’s valid international debit / credit card number for selected pre-paid hotel. Discount appears before the hotel taxes & services line and shall be applied before the final price of the
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍នៅទីក្រុងហុងកុងតំលៃចាប់ពី $3

ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៏នៅទីក្រុងហុងកុងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ស្វែងរកដំណើរកំសាន្ត អាហារបញ្ចុះតម្លៃតាមរយះ Klook ដ៏ល្អបំផុត សំបុត្រ Disneyland រឺជិះកាណូតតាមដងទន្លេ ឬសកម្មភាពដ៏ទាក់ទាញផ្សេងទៀតនៅហុងកុង!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់