ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃនៅលើទិសដៅពិសេស

ទទួលបាន 30% ចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អ្នកតាមរថយន្តក្រុង រវាង ទីក្រុង ភ្នំពេញ និង កំពត។ ព្រមទាំងទទួលបាន 30% លើការធ្វើដំណើររបស់អ្នក រវាង រាជធានីភ្នំពេញ និង មណ្ឌលគិរីសៀមរាប និង មណ្ឌលគិរី ជាមួយឡានក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិយ៉ាមណ្ឌលគិរី។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Offer available only paying by credit card and by payment platforms. Offer valid only on Ekareach Express’ buses and Rithya Mondulkiri’s buses for the routes mentioned above. Offer valid on www.camboticket.com and Camboticket app. Offer NOT combinable with any other discounts and with PiPay discount. Offer valid on all kind of buses and on all schedules. Offer valid from the 13rd of February to the 27th of February.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ទទួលបានពិន្ទុធំ ដោយ PointsPLUS

Trip.com បានបង្កើតកម្មវិធី PointPLUS ដែលជាមធ្យោបាយ ងាយស្រួលក្នុងការ សន្សំ ម៉ាយ ឬ សន្សំពិន្ទុ នៅពេលកក់ សណ្ឋាគារ ។ គ្រាន់តែជ្រើសរើស កម្មវិធីរង្វាន់ នៃជម្រើសរបស់អ្នក ហើយអ្នក នឹងទទួលបានម៉ាយ ឬ ពិន្ទុ ជាមួយនឹងការកក់សណ្ឋាគារទាំងអស់! ឧទាហរណ៏៖ អ្នកអាច សន្សំបានរហូតដល់ទៅ 8 ពិន្ទុ ក្នុង AirAsia BIG សំរាប់ ការ ចំណាយ $1 ក្នុងខែកញ្ញានេះ! អ្នកក៏អាចសន្សំពិន្ទុសំរាប់ KrisFlyer ឬ Asia Miles និងកម្មវិធី ផ្តល់រង្វាន់ ជាច្រើនទៀតជា!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះហើយទទួលបាន 15% បញ្ចុះតំលៃលើការកក់សណ្ឋាគារដំបូង!

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ និងសន្សំបាន 15% នៅលើការកក់ អូតែល ដំបូងរបស់អ្នក។ កក់ សណ្ឋាគារ ដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងងាយស្រួល។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់