ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃនៅលើទិសដៅពិសេស

ទទួលបាន 30% ចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អ្នកតាមរថយន្តក្រុង រវាង ទីក្រុង ភ្នំពេញ និង កំពត។ ព្រមទាំងទទួលបាន 30% លើការធ្វើដំណើររបស់អ្នក រវាង រាជធានីភ្នំពេញ និង មណ្ឌលគិរីសៀមរាប និង មណ្ឌលគិរី ជាមួយឡានក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិយ៉ាមណ្ឌលគិរី។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Offer available only paying by credit card and by payment platforms. Offer valid only on Ekareach Express’ buses and Rithya Mondulkiri’s buses for the routes mentioned above. Offer valid on www.camboticket.com and Camboticket app. Offer NOT combinable with any other discounts and with PiPay discount. Offer valid on all kind of buses and on all schedules. Offer valid from the 13rd of February to the 27th of February.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់