កូត បានផុតកំណត់

ជិះឥតគិតថ្លៃ​ រហូតដល់ $2.5 ដោយប្រើកូដ EXNET នេះ

សូមរីករាយការជិះ រថយន្ដ តាក់ស៊ី ឬ តុកតុក លើកដំបូង របស់អ្នក នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយ ចុះឈ្មោះហើយប្រើកូដនេះ។ សូមកុំខកខាន​ ឱកាសពិសេសនេះ!

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

កូត

កូដប្រូម៉ូសិនផ្តាច់មុខ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20%

កក់នៅលើអ៊ិនធឺណែត ហើយប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសំបុត្រ 1ម៉ោង និងស្រោមជើង នៅសួន ហ្វ្លាយ រាជធានីភ្នំពេញដែលជាឧទ្យាន ត្រាំប៉ូលីននៅកម្ពុជា។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
20% off on 1 hour tickets and socks only when booked online. Food & Beverage, Full Day Passes, Function Room Rental and Memberships are not valid with this discount.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ