ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ការផ្តល់ជូនពិសេសទៅអឺរ៉ុប – សន្សំបានរហូតដល់ 65%

ហោះហើរពី ភ្នំពេញទៅ ទ្វីបអឺរ៉ុប ជាមួយ យន្តហោះ​​ ផ្កាយ 5 Qatar Airways និងសន្សំបានរហូតដល់ 65% ។ កក់សំបុត្រយន្តហោះ របស់អ្នកឥឡូវនេះ​ ហើយរីករាយជាមួយបទពិសោធន៏ពិសេសនេះ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ​ ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដ៍ រឺ ទីក្រុងនីស រឺ ទីក្រុងរ៉ូម រឺ ទីក្រុងឌុយប្លីន រឺ ទីក្រុងមូស្គី រឺ ទីក្រុងមុយហ្គោ រឺ ទីក្រុងស្តុកហម រឺ ទីក្រុងអូលូ រឺ ទីក្រុងហ្ស៊ុរីច និងជាច្រើនទៀត។ សូមកំុអោយឱកាស ពិសេសនេះ បាត់បងអោយសោះ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 24 April-30 April 2018 Travel Period – 24 April to 30 Nov 2018 Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations as shown above. For further T&Cs refer Qatar Airways website.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

សណ្ឋាគារសម្រាប់គ្រួសារនៅសៀមរាប

សណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសដែលផ្តល់ឱ្យកុមារ និងឪពុកម្តាយនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ កក់ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់