កូត បានផុតកំណត់

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃ 19% លើតំលៃរមូលដ្ឋាន

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ AirAsia ហើយកក់សំបុត្រយន្តហោះបន្ទាប់របស់អ្នកដោយប្រើកូដនេះ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសំបុត្រ 19% ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់