កូត បានផុតកំណត់

កក់ជាមួយ ម៉ូតូ Grab Bike ថ្ងៃនេះ ហើយរីករាយ ជាមួយការបញ្ចុះ 80%

រីករាយជាមួយ​ ការបញ្ចុះតម្លៃ 80% (ខ្ពស់បំផុត 6000 រៀល) ចំនួន 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វែងរកសកម្មភាពពេញនិយមនៅ សៀមរាប

រកមើលបទពិសោធន៍ល្អបំផុត និងដំណើរកំសាន្តនៅ ខេត្តសៀមរាប។ តម្លៃចាប់យ៉ាងទាបរហូតដល់ ២ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់