កូត បានផុតកំណត់

កក់អនឡាញ និងទទួលបាន 5% ជាមួយកូដ Bookmebus នេះ

ឥឡូវនេះអ្នកអាចកក់សំបុត្រឡានក្រុង ឬឡានតាក់ស៊ី ហើយទទួលបាន 5% បន្ថែមទៀត ដោយប្រើលេខកូដបញ្ចុះតំលៃនេះ។ មានសុពលភាពសម្រាប់តែការទិញតាមអ៊ីនធឺណែត និងក្នុងរយៈពេលកំណត់ប៉ុណ្នោះ!

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។