កក់អនឡាញជាមួយម៉ាស្ទ័រកាតដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 15%

Qatar Airways ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខពិសេសពី ប្រទេសកម្ពុជា ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនៅអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្រ្វិក។ ស្វែងយល់ពីទិសដៅថ្មីៗ និងបទពិសោធន៏សន្សំបានរហូតដល់ 15% លើសំបុត្រយន្តហោះ!