ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ $3 ពេលកុម្មង់អាហារលើកក្រោយ

ទទួលបាន $3 ពីការកុម្មង់អាហារបន្ទាប់របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកកុម្ម៉ង់ពី foodpanda! ដោនឡូដកម្មវិធី foodpanda និងរីករាយជាមួយអាហារឆ្ងាញ់ៗ និងច្រើនជម្រើសនៅភ្នំពេញ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 15% ដោយមកយកអាហារដោយខ្លួនឯង

ចង់បាន 15% បញ្ចុះតម្លៃទេ? ជ្រើសរើស មកយក (Pick-Up)។ មានភាពងាយស្រួលណាស់! ជ្រើសរើសមកយកអាហារដោយខ្លួនឯង ដោយជ្រើសយក មកយក (Pick-Up) ហើយរីករាយនឹងទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ដោយមិនចាំបាច់ប្រើលេខកូដអ្វីទាំងអស់។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

កុម្ម៉ង់ម្ហូបតាមអ៊ិនធឺរណែតនិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់គេហដ្ឋាន ឬការិយាល័យរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់