វិធីទិញនៅលើ AliExpress ហើយទទួលបានបញ្ចុះតំលៃ

1. ស្វែងរកប្រូម៉ូសិនដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៏

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ CamboDeals.com ហើយចុចស្វែងរកប្រេន AliExpress និងរកមើលប្រូម៉ូសិន រឺ កូតបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុចលើប្រូម៉ូសិនដែលទាក់ទាញអ្នកជាងគេ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូនទៅវេបសាយ ឬកម្មវិធីរបស់ AliExpress ផ្ទាល់។

2. រកមើលផលិតផលដែលអ្នកចង់បាន

អ្នកចង់ទិញផលិតផល មួយណាចុចលើមួយហ្នឹងទៅ។

3. ដាក់ចូលកន្ត្រកទិញ

ដាក់ផលិតផលដែលអ្នកចង់បានក្នុងកន្ត្រកទិញ ជ្រើសវិធីដឹកជញ្ជូនហើយចាំបង់ប្រាក់។ ផលិតផលរបស់អ្នកនឹងមកដល់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ក្នុងក្រុង រឺខេត្តរបស់អ្នករស់នៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ អាយវាយចូលមុនពេលបង់ប្រាក់ក្នុងប្រអប់ “DISCOUNT” ។

Similar Posts