ថ្ងៃ Singles ជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពីដើមខែវិច្ឆិកា ដោយអ្នកដើរទិញឥវ៉ាន់នឹងមានរយៈពេលមួយខែ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃលើហាងអនឡាញទាំងអស់ ដែលអ្នកពេញចិត្ត & ស្ទើគ្រប់ប្រភេទផលិតផល។ នៅប្រទេសចិន គឺជាថ្ងៃល្បីល្បាញនិងទទួលបានជោគជ័យ សម្រាប់ការអបអរ singledom ។

ប្រូម៉ូសិនថ្ងៃ Singles’ Day បានក្លាយជាបាតុភូតទូទាំងពិភពលោកមួយ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការលក់ថ្ងៃ 11.11 នៅពេល Alibaba បានបើកដំណើរការលក់លើ eCommerce បណ្តាញអ៊ីនធឺណែតឈានមុខគេ។ មនុស្សជាច្រើនមកពីទូទាំងពិភពលោកបាន ដើរទិញឥវ៉ាន់នៅថ្ងៃ Singles’ Day និងជាផ្នែកមួយនៃការលក់បដិវត្តអនឡាញនេះ។

ចាប់តាំងពីការទិញទំនិញអនឡាញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងបានសំរេចនាំយកប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យ នៅខែនេះសម្រាប់តែអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ការលក់នេះរួមបញ្ចូលនូវបញ្ជីប័ណ្ណបញ្ចុះតំលៃ និងប្រូម៉ូសិន ពីហាងដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃ Singles’ Day រឺអ្នកអាចហៅថា 11.11។

រីករាយថ្ងៃ Singles’ Day, 11.11 !!