ការផ្តល់ជូនពិសេស

សម្រាប់តែសមាជិក SmartVIP – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 12%

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways និងក្រុមហ៊ុន Smart បានផ្តល់ជូនសមាជិក SmartVIP នូវការបញ្ចុះតម្លៃ 12% លើតំលៃសំបុត្រយន្តហោះថ្នាក់អេកូណូមិក និងថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជើងហោះហើរ Qatar Airways ដែលចាប់ផ្តើមពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់គោលដៅហោះហើរ Qatar Airways នៅទ្វីបអឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង និងជាច្រើនទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking Period: 02 Jul 2019 until 31 Mar 2020. Travel Period: 02 Jul 2019 until 31 Mar 2020. Offers are valid on flights commencing from Phnon Penh to the following Qatar Airways' destinations: Europe - Paris, London (LHR&LGW), Frankfurt, Amsterdam, Zurich, Geneva, Moscow, St. Petersburg, Brussels, Rome, Milan, Venice, Vienna, Frankfurt, Berlin, Munich, Barcelona, Madrid, Lisbon, Istanbul (IST&SAW), Athens, Helsinki, Oslo, Stockholm, Copenhagen, Manchester, Ediburgh, Birmingham, Sofia, Warsaw, Prague, Budapest, Larnaca. North America - New York, Boston, Chicago, Washington D.C., Dallas, Houston, Montreal. Africa - Lagos, Nairobi, Kilimanjaro, Entebbe, Johannesburg, Cape Town, Kigali. Middle East - Beirut. Offer is valid for online booking through www.qatarairways.com only. 12% discount applies to base fare only of regular fare for Business Class and Economy Class (excluding flexi fare classes) 10% discount applies to base fare only of promo fare for Business and Economy Class (excluding R & W booking class) Discount does not apply to taxes and all other surcharges. Discount does not apply to global & regional promotions and online-exclusive sales. Offers are valid for round-trip ticket only Fares displayed in the booking engine include applicable discounted fares, taxes and surcharges. Seats are limited and subject to availability. Fares are subject to change without prior notice. Only unique promo code issued to SmartVIP members can be used for this offer. Please refer to the fare rules at the time of booking for change, cancellation and no-show conditions and fees. Change fees are applicable on top of any fare differences. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply on the entire itinerary. Standard minimum and maximum stays apply Blackout dates and weekend surcharge may apply. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Specific fare rules apply. Please review all terms and conditions at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

កក់អនឡាញជាមួយម៉ាស្ទ័រកាតដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 15%

Qatar Airways ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខពិសេសពី ប្រទេសកម្ពុជា ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនៅអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្រ្វិក។ ស្វែងយល់ពីទិសដៅថ្មីៗ និងបទពិសោធន៏សន្សំបានរហូតដល់ 15% លើសំបុត្រយន្តហោះ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
In order to be eligible for this offer, you must book a Qatar Airways flight commencing from Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand or Vietnam. Eligible destinations from all countries of commencements, except China, are: Antalya, Bodrum, Cardiff, Gothenburg, Hatay, Isfahan, Lisbon, London Gatwick, Malaga, Malta, Mombasa, Mykonos, Thessaloniki. Eligible destinations from China are: Antalya, Bodrum, Cardiff, Hatay, Isfahan, Lisbon, Malta, Mombasa, Thessaloniki. Sales is valid between 21 March 2019 and 20 September 2019. Applicable for travel from 21 March 2019 onwards. Offer valid only on Qatar Airways operated flights. Offer valid only for online booking through www.qatarairways.com/mcexplore Discount applies to base fare only of selected fare classes. Discount does not apply to taxes and all other surcharges. Payment must be made using using a valid Mastercard Credit or Debit card. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class. Please note that market-specific promotional fares may be available for selected dates and destinations, and may not be eligible for the discounts under this offer. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Discount applies to instant purchases and roundtrip tickets. One way and open jaw tickets are allowed if at least one eligible destination is included in the routing. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class. Blackout dates and surcharges may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and no-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply except for Business Class offer to Doha. Qatar Airway’s terms and conditions will also apply to your booking, please review these at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត

បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 12% លើកៅអី Business និង Economy

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways និង ធនាគារអេស៊ីលីដា បានផ្តល់ជូនកាតឥណទាន និងកាតឥណពន្ធរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា នូវការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% សម្រាប់ជើងហោះហើរជាមួយ Qatar Airways ដែលចាប់ផ្តើមពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់គោលដៅហោះហើរនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងអាមេរិក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking Period: 01 Mar until 30 Sep 2019. Travel Period: 01 Mar until 30 Nov 2019. Offers are valid on flights commencing from Phnon Penh to Qatar Airways' online destinations in Europe and Americas only. Offer is valid for online booking through www.qatarairways.com only. 12% discount applies to base fare only of regular fare for Business Class and Economy Class (excluding flexi fare classes). 10% discount applies to base fare only of promo fare for Business and Economy Class (excluding R & W booking class). Discount does not apply to taxes and all other surcharges. Offers are valid for round-trip ticket only. Fares displayed in the booking engine include applicable discounted fares, taxes and surcharges. Seats are limited and subject to availability. Fares are subject to change without prior notice. Only Acleda Bank credit and debit cards (with credit option) issued in Cambodia can be used for this offer. Please refer to the fare rules at the time of booking for change, cancellation and no-show conditions and fees. Change fees are applicable on top of any fare differences. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply on the entire itinerary. Standard minimum and maximum stays apply. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Specific fare rules apply. Please review all terms and conditions at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខតាមអ៊ីនធឺណិត – បញ្ចុះតំលៃបន្ថែមរហូតដល់ 18%

មានពេលតែ 48ម៉ោងប៉ុណ្នោះ សូមរីករាយជាមួយការទិញសំបុត្រយន្តហោះតាមអ៊ីនធឺណិតផ្តាច់មុខទៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប៉ារីស ហ្វ្រែងហ្វើត និងគោលដៅជ្រើសរើសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក។ សូមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅគួរឱ្យចងចាំបំផុតរបស់ពិភពលោក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 10 to 11 July 2019. Travel Period – 10 July to 30 November 2019. Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class: "W/O/T/Q" for Economy, "I/R" for Business. For flights where Business Class is not operated, "A" for First Class is applicable. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សន្សំបានរហូតដល់ 15% ដោយទិញតាមអ៊ីនធឺណិត

មានពេលតែ 48 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ សូមទាញយកឱកាសជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខលើអ៊ីនធឺណិត រហូតដល់ទៅ 15% ទៅកាន់គោលដៅដែលបានជ្រើសរើសនៅជុំវិញពិភពលោក។ កក់នៅថ្ងៃទី 16 ឧសភា 2019 សម្រាប់ការធ្វើដំណើររវាងថ្ងៃទី 15 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019 ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 15 May to 16 May 2019. Travel Period – 15 May to 31 October 2019. Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class: "W/O/T/Q" for Economy, "I/R" for Business. For flights where Business Class is not operated, "A" for First Class is applicable. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនពិសេសបន្ទាប់ពីឆ្នាំថ្មី

សូមប្រញាប់កក់ សំបុត្រយន្តហោះ ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិន​ពិសេសរបស់កាតាអ៊ែរវ៉េ បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ដែលមានដល់ទៅ 160 កន្លែង នៅទូទាំងទ្វីប អឺរ៉ុប អាមេរិច អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈឹមបូព៌ា។ តំលៃសំបុត្រចាប់ពី 719 ដុល្លារ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period : 22 - 28 Apr 2019. Travel Period : 27 May - 19 Sep 2019. Fares shown above include taxes and surcharges and subject to change and currency fluctuation. Promotion is valid for return flights on Qatar Airways originating from Phnom Penh only. Advance Purchase rules apply for special discounted fares. Seats are limited and are subject to availability. Fares displayed in the booking engine include all fees, taxes and airport charges. Standard minumum and maximum stays apply. Blackout dates, peak and weekend surcharge may apply. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and no-show conditions. Change fees are applicable on top of any fare differences. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard minimum and maximum stays apply. Other terms and conditions apply. Please review at the time of booking. Fares and offers are subject to change without prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

Qatar Airways បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 25%

រៀបចំគម្រោងដើរលេងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកជាមួយ សំបុត្រយន្តហោះ បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ទៅ 25% ទៅទិសដៅដែលអ្នកប្រាថ្នា។ ជើងហោះហើរពី ភ្នំពេញ ទៅ ប្រទេសវៀតណាម កាតា បារាំង អាឡឺម៉ង់ ញូវយ៉ក និងទិសដៅជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period: 7- 16 January 2019. Travel Period: 7 January 2019 - 20 May 2019. Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations as shown above. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Advertised fares are based on fees, taxes and airport charges calculated on 20 November 2018. Fares are subject to change without notice. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

Black Friday – សំបុត្រយន្តហោះចាប់ពី $726

មិនដែលមានពេលណាល្អជាងនេះទេ! មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការសម្រាកនៅលើឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាត ឬចង់សំរាកនៅទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសន្សំសំចៃលើជើងហោះហើរ សណ្ឋាគារ និងច្រើនទៀតនៅពេលដែលអ្នកកក់តាមអ៊ីនធឺណិត។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់