ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃបាន 25% ពីប័ណ Priority Pass

ធ្វើដំណើរតាមរចនាប័ទ្មថ្មី ហើយទទួលបានប័ណ​ សមាជិកភាពជាអាទិភាព ឥឡូវនេះ។ រីករាយនឹងកន្លែងសំរាក ជាង 1200 កន្លែង នៅព្រលានយន្តហោះ ទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកក៏ អាចរើស កន្លែងអង្គុយរបស់អ្នក នៅលើ យន្តហោះ ដោយមិនចាំបាច់ កក់ទុកជាមុនទេ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ