ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយ Smart Privilege បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេង? រីករាយជាមួយ Smart privilege របស់អ្នកជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 15% សម្រាប់គោលដៅដែលអ្នកសុបិននៅទូទាំងពិភពលោក – រួមមាន គូឡាឡាំពួរ ប៉ាលី និងកោះជាច្រើនទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking and offer only valid for SmartVIP users. Coupon code must only be obtained from SmartNas mobile app. Booking period: Now until 31 Dec 2019. This offer does not valid for booking made on Malaysia Airlines mobile app and not valid for multi-city booking. The promotion is available to all destinations of Malaysia Airlines routes which departure from Phnom Penh only (subject to seat, cabin class and flight availability). Promotion only valid on MH operated flights, excluding MH codeshare flights. Travel period: Now until 31 Mar 2020. Discount applicable to both air fare on Business Class and Economy Class. Discount does not include airport taxes and other charges. The promotion is not transferable or exchangeable for cash or other products. Both Smart Axiata and Malaysia Airlines parties’ decision on all matters related to this program is final and no correspondence will be entertained.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃ 15%

សន្សំបានរហូតដល់ 15% លើថ្លៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅពេញនិយមទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី និងធនាគារអេប៊ីអេ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ គ្រាន់តែកក់ជើងហោះហើររបស់អ្នក ដោយប្រើប័ណ្ណធនាគារ អេប៊ីអេ នៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់សន្សំយ៉ាងច្រើន នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ទាប់ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់អាជីវកម្ម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
The​ promotion​ is​ valid​ only​ for​ tickets​ bought​ from this Promotion link. The​ promotion​ is​ applicable​ for​ both​ new​ and​ existing​ ABA​ Mastercard​ and​ Visa​ cardholders​ (both​ physical​ and​ virtual​ cards​ are​ applied).​ The​ promotion​ is​ valid​ only​ for​ departing​ from​ Phnom​ Penh​ International​ Airport​ to​ all​ destinations​ where​ Malaysia​ Airlines​ is​ operating. The​ discount​ does​ not​ include​ airport​ taxes,​ fees​ and​ other​ charges. The​ discount​ is​ applicable​ for​ both​ Business​ Class​ and​ Economy​ Class​ airfares,​ but​ subject​ to​ available​ seat,​ cabin​ class​ and​ flight​ schedule. In​ addition​ to​ 15%​ discount​ on​ the​ base​ fare,​ one​ user​ who​ buys​ the​ most​ tickets​ during​ the​ promo​ period​ will​ win​ two​ return​ flight​ tickets​ from​ Phnom​ Penh​ to​ Kuala​ Lumpur.​ The​ winner​ will​ be​ announced​ on​ November​ 07,​ 2019. The​ promotion​ cannot​ be​ transferred​ or​ exchanged​ for​ cash​ or​ other​ products. ABA​ Bank​ reserves​ the​ rights​ at​ its​ discretion​ to​ terminate​ this​ program​ or​ vary,​ delete​ or​ add​ to​ any​ of​ these​ terms​ and​ conditions​ without​ prior​ notice.​ The​ decision​ of​ ABA​ Bank​ and​ Malaysia​ Airlines​ on​ all​ matters​ related​ to​ this​ program​ is​ final​ and​ no​ correspondence​ will​ be​ entertained.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ហោះជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% – មានតែអ្នកកាន់កាតអេប៊ីអេប៉ុណ្ណោះ

អាចសន្សំបានរហូតដល់ 20% លើការហោះហើរទៅកាន់ទិសដៅពេញនិយមទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី និងធនាគារ ABA ។ គ្រាន់តែកក់សំបុត្រជើងហោះហើររបស់អ្នកដោយប្រើកាតធនាគារ ABA ថ្ងៃនេះដើម្បីរីករាយនឹងការសន្សំដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃឈប់សំរាក ឬដំណើរអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is applicable for all new and existing ABA Bank cardholders. ABA virtual card is valid for this promotion.This offer does not valid on Malaysia Airlines mobile app. Booking period: 29 Apr until 31 Jul 2019 (both days inclusive). The promotion is available to all destinations of Malaysia Airlines routes which departure from Phnom Penh and Siem Reap only (subject to seat, cabin class and flight availability). This promotion only valid on MH operated flights, excluding our codeshare flights. Travel period: Phnom Penh Routes: 1 May 2019 until 31 Mar 2020 (both days inclusive) The promotion is only valid when booking via http://www.malaysiaairlines.com/aba-bank. Discount applicable to both air fare on Business Class and Economy Class. Discount does not include airport taxes and other charges. The promotion is not transferable or exchangeable for cash or other products. Both ABA Bank and Malaysia Airlines parties’ decision on all matters related to this program is final and no correspondence will be entertained.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើសំបុត្យយន្តហោះរបស់អ្នក

អាចសន្សំបានរហូតដល់ 15% លើសំបុត្រយន្តហោះ​ ទៅកាន់គោលដៅពេញនិយមទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ និង សែលកាត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This program is applicable for all new and existing Cellcard user. All Cellcard users is valid for this promotion. Booking period: Now until 31 July 2019 (both days inclusive). The promotion is available to all destinations of Malaysia Airlines routes which departure from Phnom Penh only. (Subject to seat and class and flight available)- Travel period: Phnom Penh Routes: 01 May 2019 to 31 December 2019 (both days inclusive). The promotion is only valid when booking via Malaysia Airline website “www.malaysiaairlines.com/cellcard” by input coupon code which provided from MH. Discount applicable to both air fare on Business Class and Economy Class. Discount does not include airport taxes, fees and other charges. The promotion is not transferable or exchangeable for cash or other products. Both Cellcard and Malaysia Airlines parties’ decision on all matters related to this program is final and no correspondence will be entertained. For Cellcard, we need a corporate campaign link and coupon code.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សំបុត្រយន្តហោះ Business Class តម្លៃចាប់ពី $410

ហោះហើរបែប VIP យ៉ាងពិសេសជាមួយសំបុត្រយន្តហោះ ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី។ ជើងហោះហើរពី សៀមរាប ឬ ភ្នំពេញ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក។ សំបុត្រយន្តហោះ ត្រឡប់មកវិញចាប់ផ្តើមពី $410 ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់