ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយះ Hotels.com!

Collect 10 nights and get 1 night for free!

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

ដកបាន 7% បន្ថែមជាមួយកូតនេះ លើសណ្ឋាគារទូទាំងពិភពលោក

សូមរីករាយជាមួយឱកាសនេះ ដើម្បីរីករាយជាមួយការសន្សំបន្ថែម 7% លើការកក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកនៅតាមគោលដៅដែលអ្នកពេញចិត្ត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
You must pay for your stay when you make the booking. The discount only applies to the first room in the booking. You’ll need to pay the full price for any other rooms. The discount doesn’t apply to any taxes, fees or additional costs.To use this coupon, you must be over 18 years old and resident in Asia. You may only use this coupon for bookings made between 12:01 am MT on 11-12-2018 and 11:59pm MT on 17-12-2018 on the Rest of Asia version of Hotels.com for a stay to be completed between 11-12-2018 and 31-12-2018. Bookings are subject to availability and the hotel’s terms and conditions.This coupon can’t be used for:Package bookings i.e. hotel + flight. Bookings made through Group Travel Services. Bookings paid for at the hotel. Bookings paid for in a foreign currency. Bookings at non-participating hotels. Bookings made prior to receipt of this coupon.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 70% សំរាប់ អូតែល នៅអាស៊ី

Travel to Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore, Cambodia, Burma or Laos? Book your hotel and save up to 70% off with these hotels!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Please see specific details for each hotel listed above by clicking the hotel of your interest. Search with your preferred travel dates to view the discounted rates applicable for your stay. The hotel discounts advertised on this promotion page apply to selected hotels only and all rates are subject to availability. The discounted hotel rates can also be accessed via searching on the Home page. Prices are per double-room including all taxes and fees.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

11.11 បញ្ចុះតំលៃ: ប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ 70%

កក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកឥឡូវនេះ ហើយរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃថ្ងៃ Singles’ ដ៏អស្ចារ្យនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

11.11 បញ្ចុះតំលៃ – ធ្វើដំណើរទៅ តៃវ៉ាន់ហើយ សន្សំបានរហូតដល់ 50% លើ អូតែល

ធ្វើដំណើរទៅ តៃវ៉ាន់ និងកក់បន្ទប់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកដើម្បីសន្សំបានរហូតដល់ 50% ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

11.11 បញ្ចុះតំលៃ: 20% លើសណ្ឋាគារ

ការលក់ថ្ងៃតែមួយ គឺនៅទីនេះ! ទទួលបាន 20% លើសណ្ឋាគារដែលបានជ្រើសរើសទូទាំងពិភពលោក!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Use this coupon to get 20% off the price of your booking at a participating Best Price Guarantee hotel when you stay between 1 and 28 nights.You must pay for your stay when you make the booking. The discount only applies to the first room in the booking. You’ll need to pay the full price for any other rooms. The discount doesn’t apply to any taxes, fees or additional costs.Refer hotels.com page for full T&Cs.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់