ទទួលបាន 50% (ត្រឹម 8.000 រៀល) ធ្វើដំណើរបាន 4ដង ទៅ/មក ពី ផ្សារ បិ​តិក​ភណ្ឌ

បញ្ចូលកូដនេះ​ ហើយដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់…

រីករាយជាមួយការ បញ្ចុះតំលៃ 12,000 រៀល 5 ដងក្នុងខេត្ត សៀមរាប​-​ជិះ GrabTukTuk

ជិះ តុក តុក នៅក្នុង ខេត្ត សៀមរាប មើលព្រៃប្រឹក្សា។ កក់ ត…

រីករាយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (អតិបរមា 4.000 រៀល) សម្រាប់ការជិះ Grab​​ TukTuk ចំនួន 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

ការធ្វើដំណើរទៅផ្សារទំនើប ការិយាល័យ ឬ ទៅហូបអី នៅ រាជធានី…

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃ 16,000រៀល x 5​ដង សំរាប់ JustGrab ជិះ​ពី/ទៅសណ្ឋាគារ Sun & Moon

បន្ថែម: បង្ហាញអេក្រង់ Grab របស់អ្នកទៅ Cloud9 Skybar ឬ​ …

ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 12,000 រៀល ក្នុងការ ធ្វើដំណើររបស់អ្នក ជាមួយនឹងកូដនេះ

ដោយប្រើលេខកូដរបស់ Grab អ្នកនឹងទទួលបាន 12,000 រៀល ក្នុងក…

អ្នកប្រើថ្មី រីករាយនឹងការប្រើប្រាស់ Grab ចំនួន 4 ដងដំបូង និងបញ្ចុះតំលៃ 16,000 រៀល

កក់ Grab ឥលូវនេះដើម្បី រីករាយនឹងការប្រើប្រាស់ និងបញ្ចុះ…