កូត

កូដប្រូម៉ូសិនផ្តាច់មុខ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20%

កក់នៅលើអ៊ិនធឺណែត ហើយប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសំបុត្រ 1ម៉ោង និងស្រោមជើង នៅសួន ហ្វ្លាយ រាជធានីភ្នំពេញដែលជាឧទ្យាន ត្រាំប៉ូលីននៅកម្ពុជា។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
20% off on 1 hour tickets and socks only when booked online. Food & Beverage, Full Day Passes, Function Room Rental and Memberships are not valid with this discount.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

កក់លើអ៊ីនធឺណិតនិងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 20%

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសំបុត្រមួយម៉ោងនិងស្រោមជើងមួយគូរនៅ ហ្វ្លាយ ដែលជាសួនtrampoline ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធានាថាក្មេងៗ ក៏ដូចគ្នានិងមនុស្សពេញវ័យ ប្រាកដជាសប្បាយអត់ទាស់!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
20% off on 1 hour tickets and socks only when booked online. Purchased bookings can be claimed until 31st January 2019. Promotion only lasts until December 31st 2018. Food & Beverage, Full Day Passes, Function Room Rental and Memberships are not valid with this discount.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ