ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃ 2,000រៀល សំរាប់អ្នកជិះ EXNET ដំបូង

ចុះឈ្មោះហើយប្រើកូដនេះ ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ 2.000 រៀល សំរាប់អ្នកជិះ EXNET ដំបូង នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

កូត បានផុតកំណត់

អ្នកប្រើថ្មី – បញ្ចុះតំលៃបាន 10,000 រៀល

តើនេះជាលើកទីមួយដែលអ្នកជិះ EXNET នៅភ្នំពេញមែនទេ? នោះអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ 10,000 រៀល (~ 2.5 ដុល្លារ) ដោយគ្រាន់តែប្រើកូតបញ្ចុះតំលៃនេះ ។

កូត បានផុតកំណត់

ឡូយ! បញ្ចុះតម្លៃ $2,5 សម្រាប់អ្នកជិះ EXNET ដំបូង

ទទួលបានប្រាក់ 10,000 រៀល (~2,5 ដុល្លារអាមេរិក) សម្រាប់ ជិះ តុក តុក ឬ តាក់ស៊ី ដំបូង របស់អ្នកនៅ ភ្នំពេញ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ
កូត បានផុតកំណត់

ចុះឈ្មោះ និង សន្សំបាន 10,000 រៀល ក្នុងការប្រើ EXNET ដំបូង

ប្រើកូដនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ ហើយទទួលបាន 10,000 រៀល លើការជិះ តាក់ស៊ី រឺ តុកតុក ដំបូងរបស់អ្នកនៅ ភ្នំពេញ ។

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបាន 2,5 ដុល្លារ ពេលជិះ ExNet ដំបូង ដោយប្រើកូដនេះ

សូមរីករាយ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 2.5 ដុល្លា សម្រាប់ការជិះ តុក តុក ឬ​ តាក់ស៊ី ដំបូងរបស់អ្នក នៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ។ កុំខកខានអោយសោះ!