ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើជាមនុស្សទីមួយដែលបានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ Emirate តំលៃសំបុត្រធ្វើដំណើរពិសេស និងសេវាថ្មីៗ។ ជើងហោះហើរ Emirate ពី​ ភ្នំពេញ ទៅជុំវិញពិភពលោក!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

សំបុត្រទៅមកឌូបៃតម្លៃចាប់ពី $499 + ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ 2 យប់ឥតគិតថ្លៃនិងមានច្រើនជាងនេះ!

អ៊ែមមឺរឹតផ្តល់ជូនសណ្ឋាគារ 2យប់នៅចំកណ្តាលទីក្រុងឌូបៃ វ៉ាលីឥវ៉ាន់ 10គីឡូបន្ថែម និង ទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ 30ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អ្នកដំណើរពី កម្ពុជា ទៅ ឌូបៃ កក់សំបុត្រធ្វើដំណើរជាមួយតម្លៃពិសេស ហើយរីករាយនឹងដំណើរកម្សាន្តដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃឥឡូវនេះ! សំបុត្រទៅមក ទីក្រុងឌូបៃ តម្លៃចាប់ពី $499 ក្នុងថ្នាក់សន្សំសំចៃ និងនៅថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម $1,499។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period: 2.12.-15.12.2019. Travel period: 5.12.-27.12.2019 & 3.1.-31.5.2020. When booking the flight tickets, travellers simply need to enter the promotional code before making payment. The complimentary hotel stay will then be booked and confirmed. The hotel offer is on a room-only and single or double-occupancy basis, with up to one child under 12 years old sharing the same room for Economy Class travel and up to two children under 12 years for Business Class or First Class bookings. The offer includes taxes and is subject to availability. Emirates will also be sponsoring the cost of a 30-Day Dubai Tourist Visa for travellers from Cambodia. A completed visa application, along with mandatory documents such as a passport copy and passport photo, will need to be submitted to a local Emirates Retail Office at [email protected] no later than 17 December 2019. Emirates flight tickets must also be issued prior to applying for the visa.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ហោះហើរជាមួយ Emirates – សំបុត្រយន្តហោះចាប់ពី $154

ជើងហោះហើរពីភ្នំពេញ ទៅកាន់ទីក្រុង បាងកក ឌូប៉ៃ ប៉ារីស ទីក្រុងឡុង និងកន្លែងជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក។ តម្លៃចាប់ពី 154 ដុល្លារឡើងទៅ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់