ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 5% លើតម្លៃ សំបុត្ររថយន្តក្រុង ថ្ងៃនេះ

កំពុងផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 5% សម្រាប់ សំបុត្រឡានក្រុង ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
- The promo code 5EBKH must be entered upon checkout, discount of the booking price excludes all applicable taxes and charges.- It is applicable only for Cambodia bus ticket bookings made through Easybook’s website, mobile website and mobile app (Android & iOS).- Maximum rewarded discount is up to USD1.30 ONLY regardless of any amount of purchase.- This promo code is only valid for Easybook members with a maximum usage of 5 times.- This offer cannot be combined with any other promotion and discount code.- Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

អ្នកប្រើថ្មី – បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសំបុត្ររថយន្តក្រុង កាណូត និង រថភ្លើង

គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជា ឬប្រទេសក្នុងអាស៊ីផ្សេងទៀត? កក់ សំបុត្រឡានក្រុង កាណូត ឬ រថភ្លើង របស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណែតហើយប្រើកូដនេះ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ។ មិនតែប៉ុណ្នោះ អ្នកនឹងទទួលបានកាតបញ្ចុះតម្លៃ 10% បន្ថែមទៀត ដែលជារង្វាន់ទទួលប្រាក់មកវិញ នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង EasyBook Wallet របស់អ្នក!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
*Promo code ENEW20 must be entered upon checkout during bus ticket booking.*Maximum instant discount value capped are RM3/SGD3/ID10,000/TH30/VN15,000/MMK1,000/USD1.*Maximum cashback reward in Easybook Wallet value capped are RM3/SGD3/ID10,000/TH30/VN15,000/MMK1,000/USD1.*Promotion is available in Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos & Brunei.*This is for first-time user only and available for a one-time usage per customer.*This promotion is a combination of One (1) instant discount and One (1) Easybook Wallet cashback.*The Easybook Wallet cashback will only be credited to user Easybook Wallet after the departure date.*Both 10% discount and cashback reward will be based on original ticket pricing.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% លើសំបុត្ររថយន្តក្រុង

EasyBook ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើគ្រប់សំបុត្រឡានក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្តូរយកការផ្តល់ជូននេះដោយប្រើកូដបញ្ចុះតំលៃ។ កក់ឥឡូវនេះព្រោះការផ្តល់ជូនមានពេលកំណត់!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This offer is not applicable in conjunction with any other promotions or discount codes at Easybook.com. This offer is applicable for bus routes within Cambodia. This offer is valid until 31st Marc 2019. This offer is valid for bus trips departing from now until 30th April 2019. The promo code must be entered upon checkout, discount of the booking price excludes all applicable taxes and charges. No cancellation or refund is allowed upon booking. Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃ 30% សំរាប់គ្រប់ រថយន្តក្រុង ទាំងអស់នៅកម្ពុជា

EasyBook ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ ភាពស្រួល ថែមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើគ្រប់ ឡានក្រុង ទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ។ ដូច្នេះកក់ សំបុត្រ របស់អ្នកឥឡូវនេះ ហើយចាប់ផ្តើមរៀបវ៉ាលី ធ្វើដំណើរ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This offer is not applicable in conjunction with any other promotions or discount codes at Easybook.com. This offer is applicable for bus routes within Cambodia. This offer is valid until 31st December 2018. This offer is valid for bus trips departing from now until 31st January 2019. The promo code must be entered upon checkout, discount of the booking price excludes all applicable taxes and charges. No cancellation or refund is allowed upon booking. Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ
កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើ រថយន្តក្រុង និង សាឡាង

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% លើសំបុត្រឡាន និង សាឡាង ទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា , ថៃ , ម៉ាឡេស៊ី , សឹង្ហបូរី , ភូមា ឬ ឡាវ ។ ចុចដើម្បីបានកូដ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់