ការផ្តល់ជូនពិសេស ផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ភ្លាមៗលើដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកដោយប្រើ ABA Pay

រីករាយ 15% រាល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដោយប្រើ ឡាន តាក់សុី ឬកាណូត ហើយទូទាត់ជាមួយ អេបីអេ ផេរ ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is eligible for all ABA customers who uses ABA mobile app. Offer only valid on buses and Ferry tickets (not private taxis & experiences). Offer NOT combinable with other current offers. The promotion applies on all bus and ferry routes only. Private taxis and Experiences such as excursions and short trips offered by Camboticket are not eligible for this promotion. 15% discount is valid up to 10$ per user. Customers must use ABA Pay, a cashless payment option of ABA Mobile app available in both Camboticket website and Camboticket mobile app. In case of dispute, Camboticket’s and ABA Bank’s decisions shall be final. Participating transport operators eligible for this promotion: Phnom Penh Sorya, Champa Mekong Bus, Meanchey VIP Express, Khainam Transport, Emerald Express, Vibol Express, CTT Transportation, Thang Vang, Larryta, Senmonorom Express, Asia Van Transfer, Rithya Mondulkiri, Island Speed Ferry, Buva Sea, G.T.V.C Speed Boat, Speed Ferry Cambodia, Virak Buntham, Cambodia Post, Mekong Express, Travel Mart, Seila Angkor Express, Ekareach Express, Kumho Samco Bus.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានប្រាក់ 15% ភ្លាមៗពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដោយបង់ប្រាក់ជាមួយ ABA

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងកាណូត ពេលប្រើ ABA Pay ដើម្បីបង់ថ្លៃសំបុត្ររបស់អ្នក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is eligible for all ABA customers who uses ABA mobile app. Booking period: 24 February 2020 to 10 March 2020 (both days inclusive). Travel period: 24 February 2020 to 10 March 2020 (both days inclusive). This offer only valid on buses and Ferry tickets (not private taxis & experiences). The promotion applies on all bus and ferry routes only. Private taxis and Experiences such as excursions and short trips offered by Camboticket are not eligible for this promotion. Get 15% discount is valid up to 10$ per user. Customers must use ABA Pay, a cashless payment option of ABA Mobile app available in both Camboticket website and Camboticket mobile app Purchased tickets during promotion period cannot be changed, cancelled or refunded. This promotion cannot be used in conjunction with other promotion offered by ABA Bank during and after promotion period
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% លើសំបុត្ររបស់អ្នក

កក់សំបុត្ររបស់អ្នកឥឡូវនេះ​ ហើយទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើ PiPay ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% លើសំបុត្រឡានក្រុង ឬសំបុត្រកាណូតរបស់អ្នក!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Book your trip between the 9th and the 16th of December 2019. Travel until the 31st of December 2019. Offer only available paying by Pi Pay on Camboticket.com and Camboticket App. Offer only valid on Bus and Ferry tickets (not on private taxis & on experiences). Offer not valid with payment by Cash On Delivery. Offer not combinable with any other current offer. Offer valid with a limitation of maximum -5$ on the total amount of discounted booking. Offer valid with a limitation of maximum 500$ in total bookings. Camboticket.com reserve the right to change any conditions without prior notice to customer.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

20% បញ្ចុះតម្លៃលើសំបុត្រឡានក្រុង និងកាណូត

អបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកជាមួយ Camboticket និង ផាយផេ និងរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ! ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការជាវសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និង ទូក ហើយទូទាត់ដោយប្រើ pipay ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Book your trip between the 3rd November and the 9th of November 2019. Travel until the 13th of November 2019. Offer only available paying by Pi Pay on Camboticket.com and Camboticket App. Offer only valid on Bus and Ferry tickets (not on private taxis & on experiences). Offer not combinable with any other current offer. Offer valid with a limitation of maximum -5$ on the total amount of discounted booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតំលៃ 30% លើការទិញសំបុត្រ

អបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកជាមួយ Camboticket និង WingPay ដោយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ។ កក់សំបុត្ររបស់អ្នកនៅលើ Camboticket ហើយបង់ប្រាក់ជាមួយ WingPay ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នេះ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Book your trip and travel between the 2nd of November and the 17th of November 2019. Offer only available paying by WingPay on Camboticket.com and Camboticket App. Offer only valid on Bus and Ferry tickets (not on private taxis & on experiences). Offer not valid with payment by Cash On Delivery. Offer not combinable with any other current offer. Offer valid with a limitation of maximum -10$ on the total amount of discounted booking. Camboticket reserve the right to change any conditions without prior notice to customer.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

CamboTicket – បញ្ចុះតំលៃ $2 នៅពេលកក់សំបុត្រ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 2 ដុល្លារលើការកក់សំបុត្រឡានក្រុង ឬ កាណូត។ តម្រូវអោយកក់អប្បបរមាចំនួន 20 ដុល្លារដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Minimum booking $20.00. Valid on bus & ferry booking. Booking period from 22.10.2019 to 31.12.2019. Travelling period from 22.10.2019 to 29.02.2020. Cannot be combined with other promotions.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ