ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗលើកញ្ចប់ធ្វើដំណើរពី Camboticket

លោកអ្នកគ្រាន់តែទិញកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តលើកម្មវិធីទូរស័ព្ធ ឬគេហទំព័ររបស់ Camboticket​​ ហើយទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ Camboticket​​ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period 9th Aug 2020 until 24th Aug,​ 2020.​ The​ promo​ service​ is​ valid​ for​ travelling​ from​ 13th Aug to 24th Aug,​ 2020. Discount available with Camboticket App and Website Camboticket.com Discount​ available​ for using​ any option for payment (COD excluded). The​ promotion​ is​ applicable​ for Package Tour only​ (private taxi excluded). The​ promotion​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promo​ options​ offered​ by​ Camboticket​. Discount can be used more than 1 time per person In​ case​ of​ dispute,​ the​ decision​ of​ Camboticket​ shall​ be​ final. Discount is valid up to $20 per person.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

20% បញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗលើសំបុត្រឡានក្រុង និងកាណូត

គ្រាន់តែកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង ឬ កាណូតលើកម្មវិធីទូរស័ព្ធ Camboticket ហើយទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីបង់ប្រាក់ណាមួយដែលមាននៅលើ Camboticket ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% នេះ!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period: 9th August until 24th August,​ 2020.​ The​ promo​ service​ is​ valid​ for​ travelling​ from​ 13th August to 24th August,​ 2020. Discount available only using Camboticket App. Discount​ available​ for​ booking​ bus or ferry with​ Camboticket​ using​ any option for payment(COD excluded). The​ promotion​ is​ applicable​ for bus & ferry​ only​ (private taxi and​ Experiences​ are​ excluded). The​ promotion​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promo​ options​ offered​ by​ Camboticket​. Discount can be used more than 1 time per person In​ case​ of​ dispute,​ the​ decision​ of​ Camboticket​ shall​ be​ final. Discount is valid up to $10 per person.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងកាណូត

ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះ អ្នកគ្រាន់តែកក់សំបុត្រ​ ឡានក្រុង ឬ កាណូត លើគេហទំព័រ CamboTicket ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ហើយទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ វីង ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50%!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Bookings​ made​ from​ 17th June to 5th Aug,​ 2020.​ The​ promo​ service​ is​ valid​ for​ travelling​ from​ 17th June to 5th Aug,​ 2020.Discount​ available​ for​ booking​ bus or ferry with​ Camboticket​ using​ Wing​ only. The​ promotion​ is​ applicable​ for bus & ferry​ only​ (private taxi and​ Experiences​ are​ excluded). The​ promotion​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promo​ options​ offered​ by​ Camboticket​ or​ Wing. In​ case​ of​ dispute,​ the​ decision​ of​ Camboticket​ and​ Wing shall​ be​ final. Discount is valid up to $20 per person.Camboticket.com reserve the right to change any conditions without prior notice to customer
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានប្រាក់ 15% ភ្លាមៗពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដោយបង់ប្រាក់ជាមួយ ABA

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងកាណូត ពេលប្រើ ABA Pay ដើម្បីបង់ថ្លៃសំបុត្ររបស់អ្នក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is eligible for all ABA customers who uses ABA mobile app. Booking period: 24 February 2020 to 10 March 2020 (both days inclusive). Travel period: 24 February 2020 to 10 March 2020 (both days inclusive). This offer only valid on buses and Ferry tickets (not private taxis & experiences). The promotion applies on all bus and ferry routes only. Private taxis and Experiences such as excursions and short trips offered by Camboticket are not eligible for this promotion. Get 15% discount is valid up to 10$ per user. Customers must use ABA Pay, a cashless payment option of ABA Mobile app available in both Camboticket website and Camboticket mobile app Purchased tickets during promotion period cannot be changed, cancelled or refunded. This promotion cannot be used in conjunction with other promotion offered by ABA Bank during and after promotion period
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ភ្លាមៗលើដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកដោយប្រើ ABA Pay

រីករាយ 15% រាល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដោយប្រើ ឡាន តាក់សុី ឬកាណូត ហើយទូទាត់ជាមួយ អេបីអេ ផេរ ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is eligible for all ABA customers who uses ABA mobile app. Offer only valid on buses and Ferry tickets (not private taxis & experiences). Offer NOT combinable with other current offers. The promotion applies on all bus and ferry routes only. Private taxis and Experiences such as excursions and short trips offered by Camboticket are not eligible for this promotion. 15% discount is valid up to 10$ per user. Customers must use ABA Pay, a cashless payment option of ABA Mobile app available in both Camboticket website and Camboticket mobile app. In case of dispute, Camboticket’s and ABA Bank’s decisions shall be final. Participating transport operators eligible for this promotion: Phnom Penh Sorya, Champa Mekong Bus, Meanchey VIP Express, Khainam Transport, Emerald Express, Vibol Express, CTT Transportation, Thang Vang, Larryta, Senmonorom Express, Asia Van Transfer, Rithya Mondulkiri, Island Speed Ferry, Buva Sea, G.T.V.C Speed Boat, Speed Ferry Cambodia, Virak Buntham, Cambodia Post, Mekong Express, Travel Mart, Seila Angkor Express, Ekareach Express, Kumho Samco Bus.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់