ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយការហោះហើរក្នុងស្រុក ហើយទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃចំនួន 30%

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក សម្រាប់អតិថិជនដំបូងចំនួន 200នាក់ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ! ប្រើកូដនេះដើម្បីប្តូរការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នក។ សូមរីករាយជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អ្នក និងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking period: from 11 – 14 April 2019. Travel Period: from 11 April until 31 December 2019. Apply to all domestic routes operated by Cambodia Angkor Air (Phnom Penh - Siem Reap v.v, Siem Reap – Sihanoukville v.v). Promotion code must be CAPITALISED. Discount applied on net fare only (excluded A,F,V,U,P classes). Apply for the first 200 customers only.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

អតិថិជន Metfone – ទទួលបាន ការបញ្ចុះតំលៃ 30% ជាមួយក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា អង្គរអ៊ែរ

ក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Air បានសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Metfone ដើម្បីផ្តល់ជូន នូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសដល់ 30% នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយគ្រាន់តែកក់ សំបុត្រ យន្តហោះ អនឡាញ ក្នុងកំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Applicable for: All flights operated by K6. Number of ticket: 150 ticket offering. Eligibility: Metfone’s customers using promotion code to buy ticket on K6’s website. Travel Period: Every 1st of new month after booking date until December 2018.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
កូត បានផុតកំណត់

សន្សំបាន 50% ជាមួយ Mastercard

ប្រើ Mastercard របស់អ្នក ដើម្បីរីករាយ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រៀងរាល់ សប្តាហ៍មាស គឺចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 22 ដោយ ប្រើលេខកូដ បញ្ចុះតម្លៃ នេះ សំរាប់ការហោះហើរ ពីប្រទេសកម្ពុជា, វៀតណាម និង ចិន ។