ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នក

កក់សំបុត្រធ្វើដំណើររបស់អ្នក សំបុត្រឡានក្រុង ឬសំបុត្រជិះកាណូត ឬតាក់ស៊ី ដោយប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ Bookmebus នេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ។

កូត បានផុតកំណត់

ប្រើលេខកូដប្រូម៉ូសិននេះដើម្បីរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 5%

កក់សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬជិះកាណូត ឬ តាក់ស៊ី ដោយប្រើលេខកូដប្រូមូសិននេះហើយសន្សំបាន 5% ។

កូត បានផុតកំណត់

គូប៉ុង Bookmebus បញ្ចុះតម្លៃ 5%

ឥឡូវនេះអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% លើរថយន្តក្រុង កាណូត តាក់ស៊ី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មិនមានការកំណត់ចំណាយអប្បបរមាទេ។ ចូរចាប់យកឱកាសពិសេសនេះឥឡូវនេះ!

កូត បានផុតកំណត់

ការផ្តល់ជូនជាឯកសិទ្ធ – បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើ ឡានក្រុង កាណូត និង តាក់ស៊ី

រីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 5% លើ រថយន្តក្រុង ទូក ឬការកក់តាក់ស៊ី របស់អ្នកដោយប្រើលេខកូដ bookmebus នេះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 20% គ្រប់ទិសដៅទាំងអស់ជាមួយផាយផេ

សូមកក់សំបុត្រ ឡានក្រុង និងកាណូតនៅចុងសប្តាហ៍នេះ (ថ្ងៃទី 14 និង ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019) និងទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ដើម្បីរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 20%។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
The offer is limited and is only available for Pi Pay payment users on the mobile app and BookMeBus website. This discount is only available to booking on BookMeBus listed below: - Mekong Express - Virak Buntham - Cambodia Post VIP Van - Bayon VIP - Mey Hong Transport - Seila Angkor Express - Sutthep Express - Vibol Express - Kampot Express - Champa Mekong - Meanchey Express - VGS Express - Travel Mart Bkk - Ratanak Sambath Express - TCT Mondulkiri Express - Rithya Mondulkiri Express - Heng Sokkhoeun Express - Island Speed ​​Ferry - GTVC Speedboat - Buva Sea - Speed ​​Ferry Cambodia
បានផ្ទៀងផ្ទាត់