ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចុះតំលៃ 18 ដុល្លារសំរាប់សណ្ឋាគារមានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ

ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 18 ដុល្លារ លើកាតឥណទានរបស់អ្នកក្រោយពីការស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ មានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ។

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

អបអរសាទរជាមួយនឹងការបញ្ចុះតំលៃ 15% ឬច្រើនជាងនេះសំរាប់ សណ្ឋាគារជុំវិញពិភពលោក

កក់ សណ្ឋាគារ ឬ ផ្ទះសំណាក់ ឬ អូតែល របស់អ្នកឥឡូវនេះហើយរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ឬច្រើនជាងនេះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សន្សំបាន 40% រឺច្រើនជាងនេះលើ ការស្នាក់នៅរហូតដល់ ៣១ មិនា

កក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកឥឡូវនេះដើម្បីរីករាយ 40% នៅទូទាំងពិភពលោក។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

កណ្តាលឆ្នាំ ប្រូម៉ូសិន: សន្សំបាន 15% ឬច្រើនជាងនេះ

មានគំរោង វិស្សមកាលឆាប់ៗនេះ? សន្សំបាន 15% ឬច្រើនជាងនេះ ជាមួយប្រូម៉ូសិន ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ នៅលើការកក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នក។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

រកប្រាក់បាន 6% រាល់ការចំណាយកក់

ជាមួយនឹងកាតឥណពន្ធរបស់ធនាគារ ABA ឬប័ណ្ណឥណទាននៅក្នុងដៃអ្នក អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 6% លើការកក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
This promotion is available and applied for ABA’s VISA and Master debit/credit cards. To enjoy this promotion, the cardholders are required to book and pay at the hotel with ABA Bank card. (This promotion is not valid when booking and paying using another card). Bookings must be made through www.booking.com/ababank in order to be eligible for the rebate. Bookings made directly through Booking.com’s website (www.booking.com) will not be eligible and no refund will be arranged. If transactions are confirmed to be qualified for rebate after verification by Booking.com at its sole discretion, the rebate will be credited to the account of the card that was used for reservation within 60 (sixty) calendar days after the confirmation and usage of the hotel reservation. The cash back is awarded according to the booking value only and will not include other charges such as tax, service, room service, restaurant bill, spa, etc. This promotion is non-transferable and cannot be exchanged for cash or other products and services. The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Booking.com and ABA bank. Other terms and conditions apply. Terms and conditions subject to change at any time by ABA Bank and / or Booking.com.