ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច – សន្សំរហូតដល់ 50%

រស់នៅប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ និងធ្វើអោយជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរ។ បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 50% លើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ថ្ងៃ 11.11 Single’s Day ប្រូម៉ូសិន

ឥវ៉ាន់ជាង 10 លាន មុខ ត្រូវបានបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 50% នៅក្រុមហ៊ុន AliExpress អនឡាញ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់