ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

AirAsia បញ្ចុះតម្លៃសាហាវ – សំបុត្រយន្តហោះចាប់ផ្តើមពី $33

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ែរអាស៊ី កំពុងមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ ចាប់ពី $33 ក្នុងមួយជើង! AirAsia ហោះ ទៅ/មក ភ្នំពេញ សៀមរាបនិងព្រះសីហនុ។ សូមកក់​ឥឡូវនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70%

ហោះត្រង់ពី/ទៅ ភ្នំពេញ / សៀមរាប / ព្រះសីហនុ ទៅ/ពី បាងកក / ភូកេត។ កក់​ឥឡូវនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនខ្នាតយក្ស – តម្លៃមួយជើងចាប់ផ្តើមពី $37

ថ្ងៃឈប់សម្រាក ដើរផ្សារទំនើបនៅ បាងកក & គូឡាឡាំពួរ ហោះហើរត្រង់ពី ភ្នំពេញ / សៀមរាប / ក្រុងព្រះសីហនុ។ តម្លៃសំបុត្រមួយជើង ចាប់ពី $37 ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនធំសម្បើមកណ្តាលឆ្នាំ – ជើងហោះហើរពីប្រទេសកម្ពុជា តម្លៃចាប់ពី $37

ល្មមទៅលំហែរកាយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេហើយ ទាន់ AirAsia មានប្រូម៉ូសិនធំសម្បើមនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ។ ហោះត្រង់ពីភ្នំពេញ / សៀមរាប / ព្រះសីហនុ ទៅទីក្រុងបាងកក / ភូកេត / គួឡាឡាំពួ តម្លៃចាប់ពី 37 ដុល្លារ។ ឡួយអត់ទាស់ហើយ!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនអស្ចារ្យ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 70% លើគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់

AirAsia កំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនខប់ខប់។ តម្លៃទាបបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យ! ហោះហើរដោយផ្ទាល់ពី សៀមរាប ក្រុងភ្នំពេញ រឺក្រុងព្រះសីហនុ​ ទៅគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់។