ការផ្តល់ជូនពិសេស

ពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារនៅហុងកុង និងសន្សំរហូតដល់ទៅ 60%

ទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុង និងបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទំនើប។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលគិរីហើយសន្សំបានរហូតដល់ 60% លើសណ្ឋាគារ ជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនរបស់ Agoda

តោះ! ទៅទស្សនាខេត្តមណ្ឌលគិរី របស់ប្រទេសយើង ដែលមានភាពស្រស់ស្អាត សំបូរទៅដោយកូនភ្នំ វាលស្មៅ និងព្រៃឈើខៀវស្រងាត់។ កក់សណ្ឋាគាររបស់អ្នក ដោយទទួលការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%! នៅចាំអីទៀត!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វែងរកប្រូម៉ូសិនលើសណ្ឋាគារ នៅភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញគឺជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានក្លាយជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សូមពិនិត្យមើលប្រូម៉ូសិនលើ សណ្ឋាគារ អូតែល ផ្ទះសំណាក់ ដ៏ល្អបំផុតឥឡូវនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8% លើការកក់សណ្ឋាគារទូទាំងពិភពលោកដោយប្រើកាត មេយប៊ែង

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8% នៅគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់ ដោយកក់ជាមួយកាត May Bank ។ ទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ កាតមេយប៊ែង របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Stay Period: 01 Mar 2020 – 31 Mar 2021. The promotion is available to the qualifying and eligible card members of Maybank credit, debit, charge cards issued in Malaysia, Brunei, Cambodia, Indonesia and Philippines. Card members must settle payment with either with their Maybank credit, debit or charge card in order to enjoy the promotion. The Promotion is applicable to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URL: Malaysia, Brunei, Cambodia, Indonesia, Philippines – www.agoda.com/maybank. To book on app, click the redirect button on your mobile webpage or scan the QR code from desktop version to launch your Agoda App. Discount will be reflected at the payment page when you key in valid Maybank Card details. This Promotion is only valid for hotels that have the "Partner Promo Eligible" banner on the search results page. The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges). The Promotion cannot be exchanged for cash or other products. The Promotion is non-transferable, non-cumulative, cannot be exchanged for cash or other products and cannot be used in conjunction with any other discount, promotions, rewards, loyalty programs, discounted items and fixed price items (unless specified). In case of dispute, the joint decision of Agoda and Maybank shall be final. Maybank and/or Agoda can change the terms and conditions at any point of time with prior notice. This Promotion is independent of, and unrelated to, any offer or arrangement between Maybank and the card members (payment facility, etc.), which is at Maybank's sole discretion and for which Maybank is solely responsible and liable.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8% ពេលប្រើកាត អ៊ីអន ដើម្បីកក់សណ្ឋាគារ

សន្សំបន្ថែម 8% នៅពេលប្រើកាតធនាគារឯកទេស AEON ដើម្បីកក់សណ្ឋាគារនៅ កម្ពុជា ថៃ សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ជប៉ុន និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ សន្សំបន្ថែម 6% នៅពេលប្រើកាតធនាគារឯកទេស AEON នៅប្រទេសផ្សេងទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Stay period: 01.01.2020 – 31.12.2020. The Promotion is applicable to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URL: www.agoda.com/aeonspb. The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges). Offers are applicable to selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Discount will show on the booking summary at the “Your Payment Details” step once the cardholder has input AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. ’s valid card number for selected pre-paid hotel. Discount appears before the hotel taxes & services line and shall be applied before the final price of the booking. Pay at hotel room types do not qualify. The Promotion is available to the qualifying and eligible cardholders of AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. card which (a) bears the AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. and/or AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. name and logo on the face of the card and/or (b) refers to a member of the AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. Group as an issuer or a participant partner on the bank of the card, including for the avoidance of doubt any co-branded/affinity card issued by any members of AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. ’s Group. Cardholders must settle payment with their card in order to enjoy the Promotion. The Promotion is non-transferable and non-cumulative and cannot be used in conjunction with any other discount, promotions, rewards, loyalty programs, discounted items and fixed price items (unless specified). The Promotion cannot be exchanged for cash or other products. The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Agoda and the Bank. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final. The Bank and/or Agoda can change the terms of conditions at any point of time. This Promotion is independent of, and unrelated to, any offer or arrangement between the Bank and the cardholder (payment facility, etc.), which is at the Bank’s sole discretion and for which the Bank is solely responsible and liable.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សន្សំបានរហូតដល់ 75% លើការកក់សណ្ឋាគារទូទាំងពិភពលោក – បន្ថែមជូន 7% ពីលើទៀតដោយប្រើ កាតអេប៊ីអេ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 75% លើបន្ទប់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ អូតែល និងបញ្ចុះតំលៃបន្ថែម 7% នៅពេលប្រើកាត អេប៊ីអេ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Stay validity: 01.01.2020 – 31.03.2021 The Promotion is applicable to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URL: www.agoda.com/ababank. The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges). The Promotion is non-transferable and non-cumulative and cannot be used in conjunction with any other discount, promotions, discounted items and fixed price items (unless specified). The Promotion cannot be exchanged for cash or other products. The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Agoda and ABA Bank. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final. ABA Bank and/or Agoda can change the terms of conditions at any point of time. Offers are applicable to selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Discount will show on the booking summary at the “Your Payment Details” step once the cardholder has input ABA Bank’s valid international debit / credit card number for selected pre-paid hotel. Discount appears before the hotel taxes & services line and shall be applied before the final price of the.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

រីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 7% បន្ថែមលើសណ្ឋាគារទូទាំងពិភពលោក

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 7% បន្ថែមសម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងកាតវីសារបស់ ធនាគារស្ថាបនា ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Booking Period: October 28 2019 to January 31, 2020. Staying Period: October 28 2019 to May 31, 2020. Eligible Offer : All SPN Visa Debit and Credit Cardholders. Make your selection from thousands of participating hotels and selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Pay with your Sathapana Visa Card and see the discount rate. Confirm the payment.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

រីករាយការបញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍

កក់សណ្ឋាគារនៅថ្ងៃសៅរ៍ ឬថ្ងៃអាទិត្យហើយទូទាត់ជាមួយកាតធនាគារ អេប៊ីអេ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 8% លើបន្ទប់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកទូទាំងពិភពលោក!

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
+ Booking period: 01.08 – 31.12.2019. + Stay validity: 01.08.2019 – 29.02.2020.How to get Discounts on Agoda App: Click the button “Get Promo on App” (or scan QR code) at the dedicated URL www.agoda.com/ababank Agoda App will automatically open on your mobile devices. Find and select the eligible hotels & room types (hotel with “Eligible Promo” tag) and go to the payment process Enter 16 digits of eligible ABA Bank cards to complete the Payment. Discount to be shown on “Payment Details” (if not, please log out & re-click on the dedicated URL www.agoda.com/ababank) General Terms & Conditions: The Promotion is applicable to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URL: www.agoda.com/ababank The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges). The Promotion is non-transferable and non-cumulative and cannot be used in conjunction with any other discount, promotions, discounted items and fixed price items (unless specified). The Promotion cannot be exchanged for cash or other products. The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Agoda and ABA Bank. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final. ABA Bank and/or Agoda can change the terms of conditions at any point of time. Offers are applicable to selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Discount will show on the booking summary at the “Your Payment Details” step once the cardholder has input ABA Bank’s valid international debit / credit card number for selected pre-paid hotel. Discount appears before the hotel taxes & services line and shall be applied before the final price of the
បានផ្ទៀងផ្ទាត់