ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

កក់ 3 ថ្ងៃមុន ដើម្បីទទួលបាន 10% ពីសណ្ឋាគារ Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

កក់តែ 3 ថ្ងៃមុនប៉ុន្នោះ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ពី សណ្ឋាគារ បាងកក ដល់ប្រណិតនេះ។ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10%, Wi-Fi ដោយឥតគិតថ្លៃ និង Le Club AccorHotels សមាជិក សន្សំពិន្ទុះ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ រហូតដល់ 25% សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ

គ្រាន់តែកក់ 3 សប្តាហ៍ជាមុន ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី បន្ទប់ សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល រហូតដល់ 25% នៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។